Kurser

Kurser

Klik i rubrikken Shahrazad i venstre spalte. Her finder du oplysninger om kurser.

Shahrazad tilbyder undervisning:

For kvinder der er psykisk sårbare

For kvinder der ikke kan koncentrere sig

For kvinder, der har svært ved at huske, der også glemmer indarbejdede rutineprægede hverdagsopgave

For kvinder der er analfabeter, eller har haft få års skolegang i hjemlandet

For kvinder der skal lære at indlære

For kvinder der føler sig utrygge i hverdagen

For kvinder der er utrygge og isolerer sig ved nye ukendte situationer

For kvinder der mangler selvtillid og selvværd

For kvinder der kun kan rumme deres eget hverdagsliv

For kvinder der mangler overblik i almene situationer

For kvinder der mangler almen viden om den personlige sundhed fysik, psykisk og socialt

For kvinder der mangler almen viden vedrørende det danske samfund og den danske kultur

For  kvinder der har diabetes type 2, der er behandlingskrævende i sundhedssystemet

For kvinder der er overvægtige

For kvinder der har livstil´s sygdomme

For kvinder der har et forhøjet blodtryk og er i medicinsk behandling herfor

For kvinder der er fysiske nedslidte

For kvinder der har en fysisk funktionsevne som danske ældre, der er i pensionsalderen

For kvinder der har rygskader eller slidgigt i ryg, skuldre, knæ og hænder

For kvinder der mangler forståelse for sammenhæng mellem sundhed og sygdom

For kvinder der ikke kan anvende en ordination af medicin pga. glemsomhed

For kvinder der mangler forståelse for at medicin skal indtages efter ordinationen

For kvinder der kontinuerligt skal lære, at man også selv skal gøre noget for at få det alment bedre

For kvinder der er ensomme og mangler et socialt netværk

For kvinder der har brug for et socialt netværk med ligestillede

For kvinder der ikke kan forstå meddelelser eller breve fra det offentlige system

For kvinder der ikke kan begå sig i det danske system uden hjælp

For kvinder der har sprogproblemer pga. indlæringsbesvær

For kvinder der er langt fra det ordinære arbejdsmarked

For kvinder der har økonomiske problemer og svært ved at klare hverdagen

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof