Idekatalog med sundhed og trivsel

Dansk Folkeoplysnings Samråd har udgivet et Idekatalog med Folkeoplysende sundheds- og trivselsindsatser, som er sendt til alle kommuner i Danmark.

Idekataloget beskriver 10 spændende initiativer til sundhedsfremmende arbejder under folkeoplysningsloven.
Arbejdet i Foreningen Shahrazad er blandt de 10 spændende initiativer, og er beskrevet på side 20 og 21 i Idekataloget.