Vi takker for støtten

Tak til www.skabnogetsmukt.dk, Nordea Danmark-Fond, Kvinderådet og JL-Fondet

Politikere prioriterer ikke at støtte svagtstillede
indvandre og flygtningekvinders reelle situation, på trods af
at der kunne spares mange penge i forhold til det, der i dag bruges af økonomiske midler til aktivering af denne svagtstillede målgruppe.

Målgruppen, der her omtales er kvinder, der er i en moden alder og ældre. De er pga. fysiske og psykiske begrænsninger langt fra det ordinære arbejdsmarked. De vil gerne integreres i det danske samfund. De har et stort ønske om at kunne lære at begå sig i det danske samfund. De har et stort ønske om at få undervisning, hvor der er særlig hensynstagen til deres indlæringsvanskeligheder.

Shahrazad mangler økonomiske midler til at kunne hjælpe kvinderne og deres familie fysisk, psykisk, socialt og sprogligt.

En stor tak til Nordea Danmark-Fonden med støtten på 20.000 kr. til videreførelse af foreningens arbejde i marts 2008.

En stor tak til Cecilie og Thea, der opfandt det smukke halskædeprojekt "Skabnogetsmukt."
Læs mere om projektet under rubrikken SkabNogetSmukt i venstre kolonne eller
på hjemmesiden www.skabnogetsmukt.dk

En stor tak til Kvinderådet og JL-Fondet der har støttet
Foreningens Kulturformidlingsprojekt.
Læs mere om dette i venstre kolonne under rubrikken Kulturformidlingsprojekt.