IT OG SUNDHED FOR SVAGTSTILLEDE OG ANALFABETER

IT OG SUNDHED FOR SVAGTSTILLEDE OG ANALFABETER er et nyt tiltag for kvinderne i Shahrazad.

En stor tak til Lauritzen Fonden, der økonomisk støtter projektet.

Undervisningen i Foreningen Shahrazad formidler og oplyser om sundhed, motion, egenomsorg, samt om det danske samfund og kultur i integrations øjemed. Kvinderne har svært ved at indlære på det teoretiske plan. De har især svært ved at koncentrere sig og at huske. Derfor er det essentielt, at undervisningen udføres både på det praktiske og det visuelle plan.

En computer i Shahrazad´s undervisning har følgende formål:

1. Et visuelt hjælpemiddel i undervisningen.
2. Målgruppen kan lære, hvorledes man betjener en computer, og at bruge computerens muligheder til at opnå en større almen viden. De kvinder som har en større almen viden, og som forstår og taler bedre dansk, kan være med til at fremme interessen hos de svagest stillede kvinder.
3. Kontakten til offentlige myndigheder vil i nær fremtid kun foregå via internettet. Foreningen Shahrazad har mulighed for at undervise kvinderne i at få en kontakt til offentlige myndigheder, samt til at få oplysninger og til at udvikle nye kompetencer via internettet.

20130625 122831

Perspektiver – fremtidsplaner:

1.Målgruppens undervisning er en hjælp til selvhjælp.
2.Undervisningen bliver videreformidlet i familierne.
3.At undgå ensomhed, isolation, at udvide målgruppens sociale netværk.
4.At anspore til anvendelse af IT, og hermed undgå yderligere udgifter i sundhedssystemet og i samfundet.